Meble – polska specjalizacja inteligentna

Wiele wzorów polskich mebli zostało nie tylko opatentowanych już w Polsce, ale w Europie i na świecie. Polscy projektanci są wyróżniani w międzynarodowych konkursach. Firmy inwestują w innowacje zarówno prowadząc własne działy rozwoju produktu jak i zakupując je. Okazuje się, że polską specjalizacją inteligentną są meble.

Krajowi producenci coraz więcej uwagi poświęcają współpracy z sektorem kreatywnym i z sektorem nauki. Sięgają po najnowsze osiągnięcia inżynierii i ergonomii, która dla tego sektora jest istotna. W firmach tworzone są również działy rozwoju produktu, gdzie współpracują specjaliści z różnych dziedzin –w tym inżynierowie wespół z fizjoterapeutami i psychologami. Zdolni projektanci i cenieni naukowcy, zaangażowane firmy to wizerunek branży, która staje się polską specjalizacją.

Nowa perspektywa finansowania powinna zatem uwzględnić tę naszą specjalność – meble. Na dowód tego wystarczy podać, że od kilku lat stale rośnie udział polskich mebli w produkcji unijnej – w 2012 roku było to już 8,4%. Udział produkcji sprzedanej mebli w Polsce w odniesieniu do krajowego PKB w 2011 roku wynosił 2,1% podczas gdy w Unii Europejskiej średnio 0,5%. Koniecznością jest spojrzenie systemowe.

Sektor meblarski ma zdolność tworzenia i wdrażania innowacji. Ponadto jest to branża otwarta, zdolna również do absorpcji innowacji, co też robią. Firmy sektora meblarskiego budują swoją pozycję nie tylko opierając się na zdolnościach twórczych. Aby skutecznie działać przejawiają kreatywność naukową i technologiczną. I to czego nie można pominąć – nie wykorzystują starych narzędzi do rozwiązywania obecnych problemów. Sektor potrafi dostosować się do nowych warunków otoczenia. Działa inteligentnie i potrafi odnieść sukces.