Meble wzrastają o 2,5% po czterech miesiącach 2013 roku!

Wyniki sektora meblarskiego według najnowszych danych opublikowanych przez GUS są zaskakująco dobre! Po czterech miesiącach tego roku branża meblarska zanotowała 2,5 % wzrostu produkcji. Podstawy tych dobrych wiadomości są jednak dyskusyjne.

Łączna wartość produkcji sprzedanej za cztery miesiące tego roku (I-IV 2013) wyniosła 9 182, 8 mln złotych, podczas gdy w porównywalnym okresie 2012 roku było to 8 959, 3 mln złotych, stąd 2,5 % wzrostu produkcji.

Według najnowszych danych przedstawionych przez GUS, w kwietniu 2013 roku produkcja sprzedana mebli wyniosła 2 291,2 mln złotych, podczas gdy w marcu ukształtowała się na poziomie 2 321,5 mln złotych. Po marcowym wzroście znów produkcja sprzedana notuje niewielki spadek, co jest zjawiskiem sezonowym.

Jednak informacje o wolumenie produkcji w analogicznym okresie są bardzo zróżnicowane.

W obrębie monitorowanych przez GUS czterech grup mebli, tylko w przypadku mebli drewnianych stosowanych w sypialni zaobserwowano wzrost wolumenu o 2,7%. W przypadku pozostałych grup mebli obserwowano spadki. I tak wartość wolumenu mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania spadła o blisko 3%, mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w salonie i jadalni o ponad 12%, i aż o 23% spadła ilość mebli w grupie kuchennych.

Należy pamiętać, że monitorowane przez GUS grupy mebli stanowią jedynie fragment oferty branży meblarskiej.