Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

List od Pani Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

List z Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tomasz Wiktorski brał aktywny udział w konsultacjach społecznych ważnych projektów ustawodawczych zarówno z zakresu szkolnictwa wyższego jak i funduszy europejskich dla nauki i rozwoju przemysłu.