Mniej mebli wyjechało z Polski do Chin i USA

Z uwagi na trwający już kilka miesięcy konflikt gospodarczy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami warto przyjrzeć się wynikom na temat wymiany handlowej Polski z oba krajami.

Na początek przeanalizowane zostały dane dotyczące eksportu mebli. W 2018 roku zarówno do Chin jak i USA wyeksportowano mnie mebli w porównaniu do roku 2017. Dynamika wartości eksportu za 2018 r. do USA i Chin wyniosła odpowiednio 1,00 i 0,88 wobec 2017 r. Przypomnijmy, że wartość eksportu do tych krajów w 2018 r. równa była dla Chin 125 mld euro i dla USA 384 mld euro.

Analizując wyniki za bieżący rok, można zauważyć spadek dynamiki eksportu w porównaniu do okresu sprzed 12 miesięcy. W okresie styczeń- maj wyeksportowano meble z Polski do Chin o wartości 47,6 mld euro, co oznacza spadek dynamiki o 12 pkt. proc. wobec analizowanego okresu roku poprzedniego. Z kolei eksport z Polski do USA po pięciu miesiącach b.r. był niższy o 6 % (174 mln euro) w porównaniu do danych za okres I-V.2018 r. (185 mld euro).