Mniej mebli wyjechało z Polski do Chin i USA

Z powodu trwającego już kilka miesięcy konfliktu gospodarczego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami warto przyjrzeć się wynikom wymiany handlowej Polski z tymi krajami.

Na początek przeanalizowane zostały dane dotyczące eksportu mebli. W 2018 roku zarówno do Chin, jak i do USA wyeksportowano mniej mebli w porównaniu do 2017 roku. Dynamika wartości eksportu za 2018 rok do USA i Chin wyniosła odpowiednio 1,00 i 0,93 wobec 2017 roku. Przypomnijmy, że wartość eksportu do tych krajów w 2018 roku wyniosła dla Chin – 125 mln euro, a dla USA – 384 mln euro.

Analizując wyniki za bieżący rok, można zauważyć spadek dynamiki eksportu w porównaniu do okresu sprzed 12 miesięcy. W okresie od stycznia do maja wyeksportowano meble z Polski do Chin o wartości 47,6 mln euro, co oznacza spadek dynamiki o 12 punktów procentowych wobec analogicznego okresu w roku poprzednim. Z kolei eksport z Polski do USA po pięciu miesiącach bieżącego roku był niższy o 6 % (174 mln euro) w porównaniu do danych za ten sam okres w 2018 roku (185 mln euro).