Najnowsze dane o produkcji w branży meblarskiej

Łączna produkcja sprzedana mebli za dwa pierwsze miesiące 2013 roku, podając w cenach bieżących, wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

Łączna wartość produkcji sprzedanej mebli za dwa pierwsze miesiące 2013 roku wyniosła 4 mld 5552 mln. W tym samym czasie w 2012 roku łączna wartość produkcji sprzedanej wynosiła 4 mld 536 mln. Z tych danych wynika, że łączna wartość produkcji sprzedanej w pierwszych dwóch miesiącach tego roku wzrosła o 0,4%.

W 2013 roku dynamika produkcji sprzedanej za dwa pierwsze miesiące wyniosła odpowiednio:

styczeń 2013 / styczeń 2012 = 1,01

luty 2013 / luty 2012 = 1,00

Zaskakujący jest natomiast fakt lepszego wyniku sprzedaży styczniowej w porównaniu do fatalnego grudnia 2012. Tu dynamika miesiąc do miesiąca wyniosła 1,16.

Dotychczasowe wyniki pokazują, że sytuacja jest trudna podobnie jak w ubiegłym roku, acz stabilna.