Najwyższa sprzedaż mebli

Ostatnie wyniki powinny nastrajać optymistycznie producentów mebli, bowiem łączna produkcja sprzedana mebli w 2013 roku (podając łącznie z sierpniem) osiągnęła poziom równy 18 011,9 mln złotych. W tym samym czasie w 2012 roku produkcja łączna wynosiła 17 366,7 mln złotych. To oznacza, że dynamika osiągnęła poziom 1,03. To dobry wynik.

Biorąc pod uwagę dane miesięczne produkcja sprzedana mebli w sierpniu 2013 roku wyniosła 2 396,4 mln złotych, podczas gdy jeszcze w lipcu tego roku był to wynik 2 118,6 mln złotych. W tym przypadku dynamika to 1,13.

Koniecznie należy podkreślić, że wysoki wynik za sierpień 2013 roku produkcji sprzedanej mebli to najwyższy od początku bieżącego roku.
W dużej mierze jest to zasługą eksportu mebli na rynki wschodnie, o czym B+R Studio informuje w raporcie „Rynki Europy wschodniej 2013”