Niemcy: spowolnienie w produkcji mebli

Rok 2019 dla Niemiec jest niewątpliwie rokiem spowolnienia gospodarczego. Biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy są najważniejszym partnerem w wymianie handlowej mebli dla Polski, warto przyjrzeć się wynikom produkcji mebli w Niemczech.

Na podstawie oficjalnych danych FUS wartość produkcji mebli w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 8,1 mld euro wobec 8,3 mld euro w 2018 roku. Tym samym oznacza to spadek o ponad 2 punkty procentowe. Przypomnijmy, że wartości te liczone są według kodu towarów NACE 31.

Wynik ten ma odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży, dla których w większości odnotowano spadek dynamiki.  Wartość sprzedaży krajowej mebli w Niemczech w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosła 5,5 mld euro, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku (5,7 mld euro). Podobna sytuacja dotyczy sprzedaży zagranicznej (poza Unią Europejską) – 955 mln euro w tym roku wobec 988 mln euro w poprzednim (dynamika 0,97). Jedynie wyniki sprzedaży mebli w krajach unijnych charakteryzowały się dynamiką na poziomie 1,00.

Przytoczona wartość sprzedaży krajowej dotyczy mebli wyprodukowanych w Niemczech w cenach producentów i nie uwzględnia udziału importu mebli oraz marży. W związku z tym nie należy jej traktować jako ostatecznej wartości rynku mebli klientów indywidualnych.