Niepewność ekonomiczna wśród konsumentów

W lutym b.r. bieżący jak i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej obniżył się o odpowiednio 4,9 pkt. proc. i 5,2 pkt. proc. wobec poprzedniego miesiąca. Spadek odnotowany został również dla wszystkich składowych obu wskaźników syntetycznych.

Wśród składowych BWUK największy spadek ocen dotyczy obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej (odpowiednio o 8,4 i 6,3 pkt. proc.). Z kolei oceny odnośnie przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i obecnego dokonywania ważnych zakupów obniżyły się o 3,3 pkt. proc. Natomiast spośród składowych wskaźnika WWUK to oceny na temat przyszłej możliwości oszczędzania pieniędzy pogorszyły się najbardziej (o 7,4 pkt. proc.). Spadek ocen o 6,3 pkt. proc. odnotowano dla składowej dotyczącej przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju.

W świetle pogorszonych nastrojów konsumenckich w lutym 2015 r. wobec stycznia 2015 r. należy zauważyć, że obecne wartości wskaźnika BWUK i WWUK są wyższe o odpowiednio 3,5 i 2,5 pkt. proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2014 r.

 

15992333249_3812ddecc2_z