Nieustające ożywienie w produkcji mebli

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, od początku 2014 r. meblarze nie próżnują i tym samym osiągnęli bardzo dobre wyniki wobec analogicznego okresu 2013 r. Jednym z potwierdzających to zjawisko czynników są dane na temat wielkości wolumenu produkcji wybranych grup mebli, o którym wspominaliśmy w ostatnim komentarzu meblarskim. Kolejną dobrą informacją są wyniki branży w produkcji mebli w I kwartale 2014 r.

Wartość produkcji mebli za okres I-III 2014 r. wyniosła 7 992 mln złotych wobec 6 871 mln złotych w I-III 2013 r. Dynamika zatem równa była aż 1,16. Według oficjalnych danych odnośnie wartości wyprodukowanych mebli w Polsce za rok 2013 wskazują na wzrost o 6 pkt. procentowych w porównaniu do roku 2012 i tym samym wyniosła 28,3 mld złotych.  Przypomnijmy, że według prognoz w raporcie „Polskie Meble Outlook 2014”  B+R Studio produkcja mebli w 2013 r. miała stanowić 30,5 mld złotych. Tymczasem wyniki za I kwartał 2014 r. stanowią podstawę by twierdzić, że prognoza wartości produkcji na rok 2014 oszacowana przez B+R Studio jest co raz bardziej prawdopodobna. Według ekspertów B+R Studio w 2014 r. wartość produkcji mebli wyniesie 31,5 mld złotych. Tym samym oznaczałoby to, że w bieżącym roku zostanie ustanowiony nowy rekord w tym zakresie.

Aktualne informacje dotyczące sektora meblarskiego jak zawsze na stronie www.brstudio.eu oraz na blogu dr inż. Tomasza Wiktorskiego www.wiktorski.blog.pl.

Zapraszam do kontaktu,

milena.dorozinska@brstudio.eu, nr tel. 792 731 201

ludwik_pok_dzienny