Nowy rekord eksportu polskiej branży meblarskiej!

Przewidywania B+R Studio potwierdzają się. Wstępne dane, które zostały ogłoszone przez GUS pozwalają stwierdzić, że rok 2016, w przypadku eksportu był rekordowy.
Wartość eksportowanych towarów wyniosła 41,7 mld złotych. W porównaniu do roku 2015 wartość eksportu mebli wzrosła o 5 pkt. procentowych. Prognozy B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego wskazywały, że rok 2016 zakończy się kolejnym sukcesem eksporterów mebli, a wartość eksportu szacowało dokładnie na 41,7 mld złotych.
W walutach zagranicznych, wartość ta odnotowała wzrost w przypadku euro i dolara. Wartość ta równa była odpowiednio 9 596 mld euro i 10 646 dolarów amerykańskich. Według prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, średni kurs dolara w 2017 r. wyniesie 4,1 zł, a euro 4,2 zł.