O 4 % mniej produkowanych mebli w Niemczech w 2013 roku

Według oficjalnych danych FUS w 2013 r. w Niemczech wyprodukowano meble o wartości 16,1 mld euro. Oznacza to 4-procentowy spadek w stosunku do wyniku 16,8 mld euro w 2012 r. Wartości te liczone są według kodu towarów NACE 31. Spadek w produkcji mebli ma odzwierciedlenie w wynikach sprzedaży. Zarówno w sprzedaży krajowej jak i zagranicznej w 2013 r. odnotowano ujemną dynamikę w porównaniu do roku poprzedzającego. Sprzedaż krajowa spadła o 8 %, a do krajów unijnych o 5 %. Jedynie dodatnią dynamikę (1,07) zaobserwowano w sprzedaży do krajów poza Unią Europejską.

Niemcy są głównym partnerem handlowym polskiej branży meblowej. Eksport mebli z Polski do Niemiec w 2013 r. wzrósł o 2 pkt. procentowe w porównaniu do 2012 r i tym samym osiągnął wynik 2,6 mld euro.

Aktualne informacje dotyczące sektora meblarskiego jak zawsze na stronie www.brstudio.eu oraz na blogu dr inż. Tomasza Wiktorskiego www.wiktorski.blog.pl

12703731104_cbfff62ac6