O ponad 300 mln euro skurczyła się produkcja w Niemczech!

O ponad 300 mln euro skurczyła się produkcja w Niemczech!

Rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa w Europie zaburzyło również funkcjonowanie przemysłu meblarskiego w Niemczech. Świadczą o tym osiągnięte wyniki w tym zakresie przez naszych zachodnich sąsiadów.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec wartość produkcji sprzedanej mebli w kwietniu 2020 roku wyniosła 767,2 mln euro. W porównaniu do okresu sprzed 12 miesięcy wartość produkcji spadła o 238,9 mln euro, czyli o 24%. Z kolei w porównaniu do marca bieżącego roku wartość ta zmniejszyła się o 29%.

Wartość eksportu mebli z Niemiec w kwietniu bieżącego roku wynosiła 288,5 mln euro. W porównaniu do kwietnia 2019 roku omawiana wartość jest niższa o 180,7 mln euro (dynamika 0,61).

W badanym okresie wartość eksportu z Niemiec do krajów Unii Europejskiej równa była 176,5 mln euro. Wobec kwietnia 2019 roku omawiana wielkość jest niższa o 108,2 mln euro, zatem aż o 38%. Z kolei dla wartości eksportu poza Unię Europejską w kwietniu bieżącego roku odnotowano spadek o 39% wobec analogicznego okresu roku poprzedzającego i stanowiła 112 mln euro.

Warto również wspomnieć, iż w kwietniu 2020 roku w Niemczech zatrudnienie zmniejszyło się o 2% w porównaniu do kwietnia 2019 roku. Natomiast wynagrodzenie brutto w Niemczech w kwietniu 2020 roku zmalało aż o 14% w porównaniu do kwietnia 2019 roku, z kolei w porównaniu do marca b.r. spadło o 12%.

W najbliższym czasie powinniśmy obserwować poprawę sytuacji, ponieważ w Niemczech od maja zostały poluzowane obostrzenia wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa, co przyczyniło się do powolnego odmrażania gospodarki Niemiec.