Oficjalne dane GUS potwierdzają przewidywania B+R Studio

W raporcie opracowanym przez B+R Studio, mianowicie „Polskie Meble Outlook 2013” przedstawione zostały dane dotyczące m.in. produkcji sprzedanej branży meblarskiej. Oprócz szacowanych wyników za rok 2012 i danych za poprzednie lata umieszczona została opracowana przez zespół B+R prognoza na 2013 rok.

Zaprezentowane w raporcie szacunki – m.in. produkcja sprzedana mebli* – potwierdzone zostały teraz przez oficjalne wyniki GUS.

Produkcja sprzedana mebli według B+R Studio miała wynieść w 2012 roku 26,5 mld zł, a opublikowana przez GUS liczba wskazuje na wartość 26,4 mld złotych. To oznacza, że w 2012 roku wskaźnik dynamiki wyniósł 106.

Według szacunków B+R Studio wzrost w 2013 roku zostanie utrzymany, a wartość produkcji mebli wzrośnie do poziomu 28 mld zł. Dynamika w 2013 roku powinna wynieść 105,6.

 

* „produkcja sprzedana mebli” dotyczy wartości sprzedaży produktów rejestrowanych pod kodem PKWiU 31, niezależnie od kodu działalności przedsiębiorstwa. Jest to inna wartość niż „produkcja sprzedana branży meblarskiej”, gdzie odnotowuje się przychody ze sprzedaż wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych pod kodem PKD 31, bez uwzględniania co było przedmiotem transakcji.