Optymistyczne zapowiedzi na Nowy Rok

Koniunktura konsumencka poprawia się, co zapowiada, że 2014 rok może być również udany dla branży meblarskiej. Kończący się 2013 rok pozwala się spodziewać kilkuprocentowego wzrostu także w 2014 roku. Ma to uzasadnienie patrząc na oceny wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej, opisującego oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej – wzrósł on o 1,1.

Obserwowany od sześciu miesięcy wzrost wskaźnika ufności konsumenckiej, na który wpływ mają jego składowe, czyli przyszłe oszczędzanie pieniędzy i przyszły poziom bezrobocia pozwala jednak optymistycznie patrzeć na 2014 rok. Z pewnością można się spodziewać lekkiego ożywienia na krajowym rynku.

Nadchodzący rok może być również ważny w kwestii rozwoju i postępu branży meblarskiej, a dokładniej inteligentnej specjalizacji. Branża meblarska odnosi sukces, zacieśnia się współpraca z sektorem kreatywnym, a dokładniej z designem oraz nauką. Sektor meblarski ma zdolności do wdrażania jak i tworzenia innowacji.

Zaangażowanie i współpraca daje szanse na uwzględnienie polskich mebli jako specjalizacji inteligentnej. Należy wykorzystać możliwości, które stwarzają dotacje unijne, gdzie zaplanowane są środki na innowacje. Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, z czego 8,6 mld euro przeznaczono na inteligentny rozwój i 4,4 mld euro na wiedzę, edukację oraz rozwój. Polskie firmy mają stworzoną szansę, którą warto wykorzystać.