Spadek koniunktury w bieżącej produkcji mebli

Według oficjalnych danych GUS dotyczących koniunktury w zakresie bieżącej produkcji mebli, nastroje menadżerów w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku są nieco gorsze w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji w czerwcu br. wyniosły odpowiednio minus 11,7 i minus 6. Natomiast w czerwcu poprzedniego roku oceny te równe były minus 8 i minus 4,2. Od początku roku utrzymuje się ujemne oceny na temat zapasów co oznacza, że są one zbyt duże. W czerwcu wskaźnik ten oceniono na minus 3,9.

Także nieco gorsze informacje niosą ze sobą przewidywania dotyczące większości wskaźników koniunktury w przemyśle meblarski, aczkolwiek duży wpływ mają czynniki sezonowe oraz baza odniesienia. Na zakończenie I półrocza 2017 roku gorzej oceniono przewidywania w zakresie portfela zamówień i produkcji. Wskaźnik portfela zamówień w czerwcu br. oceniono na minus 4,5 wobec plus 0,3 w analogicznym okresie 2016 r. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku wskaźnika przewidywania produkcji. Po pierwszych 6 miesiącach 2017 r. wskaźnik równy był minus 5,9. W czerwcu 2016 r. wskaźnik został oceniony na plus 0,6. Wskaźnik dotyczący cen w czerwcu otrzymał ocenę plus 7,1 i tym samym oznacza to, że względem maja br. powiększyło się grono menadżerów wskazujących na potrzebę wzrostu cen.