Półroczne podsumowanie wyników w produkcji mebli

Wartość produkcji mebli w okresie styczeń- czerwiec 2014 r. według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 15,4 mld złotych. Tym samym jest to 14-procentowy wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W czerwcu 2014 r. wyprodukowano meble o wartości 2,4 mld złotych, czyli więcej o 8% wobec czerwca 2013 r. Dotychczas od początku roku w miesiącu marzec wyprodukowano meble o największej wartości, która równa była 2,8 mld złotych.

Na bardzo dobre wyniki w produkcji w I półroczu 2014 r. składają się dane na temat wolumenu produkcji grup mebli monitorowanych przez GUS. We wszystkich grupach mebli odnotowano wzrost wolumenu wobec wyników za okres I półrocza 2013 r. Najwyższy wzrost dynamiki wolumenu (143,9) zanotowano dla „mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni”. Na drugim miejscu są „meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni” z dynamiką 122,2 wobec analogicznego okresu roku 2013. Z kolei w czerwcu ta grupa mebli charakteryzowała się najwyższym wzrostem w stosunku do czerwca 2013 r. (dynamika 134,0). Najniższy wzrost dynamiki wolumenu w czerwcu przypadł meblom do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania, która wyniosła 104,4.

Osiągnięte wyniki przez meblarzy w I półroczu 2014 r. co raz bardziej utwierdzają w przekonaniu, że obecny rok będzie rekordowym rokiem pod względem wartości wyprodukowanych mebli.

Aktualne informacje dotyczące sektora meblarskiego jak zawsze na stronie www.brstudio.eu oraz na blogu dr inż. Tomasza Wiktorskiego www.wiktorski.blog.pl

 

6013510189_44d738c444_z