Polska siódmym producentem mebli na świecie

Polska z wynikiem 8,3 mld euro zajęła 7. miejsce w ogólnoświatowym rankingu producentów mebli. Dane zaprezentowano w raporcie przygotowanym przez CSIL „The UE furniture market situation and a possibile furniture products initiative”. Na podium rankingu znajdują się Chiny z produkcją mebli o wartości powyżej 145 mld euro. II miejsce zajęły Stany Zjednoczone z rezultatem blisko 52 mld euro. Z kolei dwa następne miejsca wśród dziesięciu najważniejszych producentów mebli należą do krajów europejskich: Niemiec (18 mld euro) oraz Włoch (16 mld euro). Następne 5 i 6 miejsce należą do Indii i Japonii z wynikiem odpowiednio 11,6 mld euro i 10,7 mld euro. Należy wspomnieć, że Polska na przestrzeni ostatnich lat awansowała z 10 na 7 miejsce w rankingu producentów na świecie.
W kontekście zaprezentowanych informacji na temat ogromnego potencjału produkcyjnego duże korzyści dla polskiej gospodarki może przynieść inwestowanie we wzornictwo i innowacje. Takie stanowisko zaprezentowało B+R Studio podczas XL Sympozjum GAP „Współczesna gospodarka i administracja publiczna”.

5769865035_accd71b79f_z