Polskie Meble Outlook 2012

Najważniejszy raport o polskim rynku mebli.

Światło dzienne ujrzała kolejna edycja raportu Polskie Meble Outlook tym razem oznaczona numerem 2012. Opracowanie wykonane zostało w styczniu i lutym 2012 roku przez B+R STUDIO Analizy Rynku Meblarskiego na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Mając świeżo w pamięci rekordowy pod względem przychodów, ale również i kosztów rok 2011 z niepewnością spoglądamy w przyszłość. Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz zamówienia z rynku niemieckiego dają podstawy do umiarkowanego optymizmu. Czy raport pomoże rozwiać choć część wątpliwości? Z pewnością tak.

Godnym uwagi jest fakt, że we wszystkich monitorowanych grupach towarowych (meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania, meble kuchenne, meble drewniane stosowane w sypialniach oraz meble drewniane stosowane w pokojach stołowych i salonach) zanotowano w 2011 roku pozytywną dynamikę wolumenu produkcji, co jest sytuacją nieobserwowaną od 2007 roku. W przypadku mebli przekształcalnych w miejsca do spania wzrost wynosi ponad 20%, w odniesieniu do mebli kuchennych blisko 7%, zaś pozostałe, to znaczy meble drewniane stosowane w sypialniach oraz pokojach stołowych i salonach rosną o około 2%. Prognozy jednak wskazują, że utrzymanie tego tempa wzrostu nie we wszystkich grupach będzie możliwe. Nie mniej prognozowany wzrost wartości produkcji sprzedanej mebli liczony w złotówkach ma wynieść w 2012 roku 4,6%.

Import mebli z Polski w wielu sytuacjach jest dla zagranicznych kontrahentów z Europy bardziej opłacalny niż eksport z Chin. Polscy dostawcy wygrywają elastycznością produkcji, szybkością dostaw, jakością produktów, a także poziomem obsługi dostarczając spersonalizowane na życzenie klienta ostatecznego meble wprost do jego domu. Przewagi te gwarantują meblom z Polski bezpieczne miejsce na salonach Europy. Pamiętajmy jednak, że kraje Dalekiego Wschodu szybko się uczą i bez aktywnej walki o klienta sytuacja może się szybko zmienić. Produkcja mebli w Unii Europejskiej w 2010 roku wyniosła ponad 74 mld euro, import mebli do Unii Europejskiej z krajów po za unijnych wyniósł 12,5 mld, wartość importu wewnętrznego 25,5 mld euro – wszystkie te wartości pokazują, że znaczenie polskiego meblarstwa jest istotne (18% wszystkich wewnątrzunijnych dostaw mebli w Europie), a firmy z Polski mają wciąż wiele do zaoferowania na rynku europejskim.

Rok 2011 pokazał, że pomimo powszechnego szumu medialnego o kryzysie w Unii Europejskiej  tradycyjny biznes oparty na rzeczywistych wartościach materialnych jest wstanie generować wysokie przychody, a jednak, wciąż nie można wykluczyć poważnych perturbacji związanych z finansowaniem zadłużenia poszczególnych krajów. Dlatego poszukiwanie rynków zbytu co raz bardziej oddalonych od Europy ma swoje ekonomiczne uzasadnienie.

To właśnie szerokie omówienie procesów otaczających branżę meblarską i wskazanie ich wpływu na poszczególne rezultaty to jedna z najważniejszych zalet raportu „Polskie Meble Outlook 2012”. Uważnie przeanalizowano nie tylko strukturę produkcji i eksportu, ale również otoczenie na rynku krajowym. W wielu miejscach pojawiły się wykrzykniki ostrzegające przed potencjalnymi zagrożeniami, a tam gdzie było to możliwe wskazano potencjalne szanse. Po raz pierwszy wskazano powiązania kapitałowe największych firm, a także wyliczono przeciętne ceny transakcji w wymianie zagranicznej.

Wyjaśnienie przyczyny wzrostów lub spadków sprzedaży w branży meblarskiej, informacje o wynikach eksportu, strukturze handlu meblami oraz elementami wyposażenia wnętrz z pewnością pozwolą szerzej spojrzeć na plany strategiczne firm i dokonywać ewentualnych korekt. Myślę, że raport „Polskie Meble Outlook 2012” będzie obowiązkową lekturą dla meblarzy, handlowców oraz przedstawicieli branż współpracujących z meblarstwem.

Pełną wersję raportu „Polskie Meble Outlook 2012” w cenie 1590 zł netto oraz inne raporty można nabyć w Biurze Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Kontakt telefoniczny: 22 517 77 16, email: michal.strzelecki@oigpm.org.pl.

Więcej informacji o zawartości opracowania znajdą Państwo na www.oigpm.org.pl oraz w cenniku (pdf).

POLISH_FURNITURE_OUTLOOK_2012-PL-wyciąg

Raport dostępny jest w językach: polski, angielski, niemiecki.