Poprawa nastrojów w dokonywaniu ważnych zakupów

W sierpniu 2014 r. poprawiły się oceny dotyczące obecnego dokonywania zakupów przez konsumentów (wzrost o 1,1 pkt. procentowego). Jest to jedyna wartość składająca się na bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), która poprawiła się względem poprzedzającego miesiąca. BWUK opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej był niższy o 2,4 pkt. procentowego wobec lipca i wyniósł minus 19,5. Wartość składowej dotycząca ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju miała największy wpływ na spadek wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, dla którego odnotowano spadek o 7,6 pkt. procentowego.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który opisuje oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej w sierpniu ukształtował się na poziomie minus 25 wobec minus 21,2 w poprzedzającym miesiącu. Oceny większości składowych wskaźnika były bardziej pesymistyczne niż w lipcu 2014 r. Jedynie lepiej oceniono możliwość przyszłego oszczędzania pieniędzy ( wzrost o 2 pkt. procentowe). Zarówno BWUK i WWUK w sierpniu 2014 r. osiągnęły wyższe wartości wobec analogicznego miesiąca 2013 r., dla których stwierdzono wzrost odpowiednio o 5,8 i 6,8 pkt. procentowych.

 

12221935513_d956cbe672_z