Poprawia się rentowność firm meblarskich

Według oficjalnych danych GUS producenci mebli w 2013 r. odnotowali lepsze wyniki finansowe w porównaniu do roku 2012. Świadczy o tym m.in. wskaźnik rentowności ze sprzedaży, który w 2013 r. wyniósł 6,2%. W ciągu ostatnich trzech lat wskaźnik rentowności produkcji meblarskiej obniżał się, ale w 2013 r. odnotowano wzrost o 1,7 pkt. procentowych w porównaniu do roku 2012.

Z kolei nakłady inwestycyjne w branży meblarskiej utrzymywane są od kilku lat na niskim poziomie oscylującym wokół 2,5-3%. W 2013 r. nakłady ogółem były niższe (dynamika 98,7) w stosunku do 2012 r. i wyniosły 890,8 mln zł.

Powyższe wyniki wskazywać by mogły, że producenci mebli, mimo ożywienia w branży nie są pewni przyszłości i z ostrożnością podchodzą do inwestowania.

Aktualne informacje dotyczące sektora meblarskiego jak zawsze na stronie www.brstudio.eu oraz na blogu dr inż. Tomasza Wiktorskiego www.wiktorski.blog.pl.

Zapraszam do kontaktu,

milena.dorozinska@brstudio.eu, nr tel. 792 731 201

8325674328_6d83222c25_o