Pozytywne dane o wielkości portfela zamówień

Grudniowe dane o wielkości portfela zamówień zagranicznych pozytywnie zaskakują. Wskaźnik koniunktury bieżącej portfela zamówień zagranicznych wyniósł +17,1, podczas gdy przedsiębiorcy oczekiwali +9,1. Zwykle oczekiwania przedsiębiorców są bardziej optymistyczne od rzeczywistości dlatego B+R Studio prognozowało stabilizację wielkości portfela zamówień na poziomie +0,1. Przeciętna wartość wskaźnika z ostatnich 10 lat wynosiła +3,5. W roku ubiegłym w grudniu odnotowano wartość +4,7. Prezentowane dane zwiększają prawdopodobieństwo rekordowego wyniku w produkcji i eksporcie polskiej branży meblarskiej w 2011 roku.
Oczekiwania przedsiębiorców na kolejny miesiąc wskazują na ograniczenie strumienia zamówień, ponieważ prognozowany wynik to -5,8.

Wskaźniki koniunktury są procentowym saldem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych udzielanych przez menedżerów firm meblarskich w formie: wzrośnie, zmaleje, pozostanie bez zmian. Odpowiedzi neutralnych  – pozostanie bez zmian – nie bierze się pod uwagę. Badane są wszystkie przedsiębiorstwa duże i średnie oraz 10% losowo wytypowanych przedsiębiorstw małych.