Produkcja mebli w Polsce stanowi 8% produkcji Unijnej

W 2010 roku wartość produkcji mebli w Unii Europejskiej wyniosła 74,194 mld euro, co stanowiło wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2009.  W tym czasie produkcja sprzedana wyrobów z grupy NACE 31 w Polsce wyniosła 5,748 mld euro, wzrost o 11% liczony w euro r/r. Udział produkcji polskiej wyniósł więc w 2010 roku 7,7% produkcji unijnej. Udział zwiększył się o 0,55% w porównaniu do roku poprzedniego.

Dane na podstawie Eurostat, GUS, NBP.