Produkcja mebli powoli wraca na właściwe tory

Produkcja mebli powoli wraca na właściwe tory

Dzięki otwarciu handlu do producentów mebli zaczęły ponownie napływać zamówienia. Jak wynika z danych statystycznych, w maju b.r. w fabrykach nie brakowało pracy i gdzie powoli nadgania się stracony czas wywołany przez pandemię Covid-19.

Wartość wyprodukowanych mebli w omawianym miesiącu była wyższa o 56% wobec kwietnia b.r. i wyniosła nieco ponad 3 mld złotych. Natomiast w miesiącach poprzedzających, marcu i kwietniu, było to odpowiednio 3,5 mld złotych i 1,9 mld złotych.

Analizując dane dotyczące produkcji wolumenu, to w maju 2020 roku odnotowano znaczne wzrosty we wszystkich monitorowanych przez GUS grupach mebli wobec poprzedzających miesięcy. Najwyższy wzrost w porównaniu do kwietnia b.r. dotyczył mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach (dynamika 2,89) oraz mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w sypialni (dynamika 2,53). W przypadku mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsce do spania dynamika wyniosła 1,89. Z kolei mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w kuchni w maju b.r. wyprodukowano o 63% więcej w porównaniu do kwietnia.

Mimo osiągniętych wyników przez producentów mebli w maju 2020 roku należy pamiętać, że są one jeszcze daleko od zadowalającego poziomu. Bowiem w okresie marzec-maj 2020 r. wartość produkcji sprzedanej mebli była niższa aż o 28% w porównaniu do okresu sprzed 12 miesięcy, a w samym maju b.r. wynik był o 20% niższy wobec maja 2019 roku.

Sprawdź swoją wiedzę z zakresu digitalizacji rzeczywistych produktów w branży meblowej:

Nasze dostępne publikacje: