Produkcja sprzedana branży mebalrskiej w 2010 roku

Według publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, łączna wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w 2010 roku wyniosła 26 mld 922 mln zł. Wartość ta obejmuje podmioty wszystkich klas wielkości.

W roku 2009 wartość ta wynosiła 27 mld 194 mln złotych.

Spadek wartości wyniósł 1  %.