Produkcja sprzedana mebli wzrosła

Produkcja sprzedana mebli wzrosła, porównując ostatnie wyniki za maj 2013 roku do roku ubiegłego.

Produkcja sprzedana mebli w maju 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku wzrosła. To dobra informacja biorąc pod uwagę kontekst sezonowości produkcji mebli. Według ostatnich danych za maj wyniosła ona 2 134,5 mln zł, dla przypomnienia w maju 2012 roku wyniosła ona 2 040,8 mln zł.

Majowy wynik zasługuje na wyróżnienie również w kontekście spowolnienia. Mimo że jest on nie co słabszy od tego z kwietnia 2013 roku, gdy produkcja sprzedana wyniosła 2 291,2 mln zł, to należy podkreślić, że jest to efektem sezonowości produkcji. Na podkreślenie zasługuje również wynik skumulowany za okres I-V, który wskazuje na wzrost o 2,7%. To dobra wiadomość biorąc pod uwagę, że PKB za I kwartał tego roku wzrósł tylko o 0,5%.

Indeks produkcji sprzedanej za maj 2013 roku wyniósł 105,2 podczas gdy w tym samym czasie w 2012 roku wynosił on zaledwie 98,6.

Co prawda okres wakacji to już stała sezonowa niższa produkcja branży, więc nie należy spodziewać się wzrostów w najbliższych miesiącach. Nie można jednak pominąć informacji o obserwowanym powolnym wzroście eksportu. Za powiew optymizmu należy także uznać sygnały o przenoszeniu produkcji z Chin do Polski.