Produkcja sprzedana przemysłu w maju 2019 r. – wskaźnik cen i dynamika

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 r.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny ceny produkcji sprzedanej w maju br. wzrosły w produkcji mebli o 0,1% w porównaniu do kwietnia 2019 r.
Porównując wskaźnik cen produkcji sprzedanej do maja ubiegłego roku możemy zaobserwować wzrost w produkcji mebli o 1,4%.

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 r.

Przyjrzyjmy się produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 lub więcej. Według wstępnych danych GUS-u, produkcja mebli była w maju br. o 9,0% wyższa niż przed rokiem.

autor: ep
24.06.2019 07:00