Produkcja sprzedana przemysłu w maju 2019 roku – wskaźnik cen i dynamika

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 roku

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny ceny produkcji sprzedanej w maju bieżącego roku wzrosły w przypadku produkcji mebli o 0,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Porównując wskaźnik cen produkcji sprzedanej do maja ubiegłego roku możemy zaobserwować wzrost w produkcji mebli o 1,4%.

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 roku

Przyjrzyjmy się produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 lub więcej osób. Według wstępnych danych GUS-u produkcja mebli była w maju tego roku o 9,0% wyższa niż przed rokiem.

autor: ep
24.06.2019 07:00