Raport Polskie Meble Outlook 2013

Raport „Polskie Meble Outlook 2013” jest najlepszym źródłem wiedzy o zmieniającej się polskiej branży meblarskiej. Tegoroczna edycja zawiera nowe elementy, które pokazują złożoność sytuacji. Idąc za głosem osób

pracujących z raportem skoncentrowaliśmy się jeszcze bardziej na rzeczach branżowych rezygnując z szerszego przedstawiania kontekstu polskiej gospodarki.  W kolejnej edycji raportu Polskie Meble Outlook pragnę zwrócić Państwa uwagę między innymi na:

  • nowe podrozdziały opisujące wyniki finansowe branży oraz nastroje przedsiębiorców;
  • dłuższą i bardziej aktualną listę największych producentów mebli – 39 firm o przychodach przekraczających 100 milionów złotych, oraz 500 firm ze szczegółowym opracowaniem profilu produkcji, stosowanych materiałach i danych kontaktowych;
  • prognozy na rok 2013 wartości produkcji sprzedanej, importu i eksportu;
  • dane o rynku klientów indywidualnych na rok 2013 na podstawie badań własnych B+R Studio i OIGPM wykonanych na reprezentatywnej grupie dorosłych polaków;
  • Po raz pierwszy opracowane dane na temat rozliczeń międzyfirmowych;
  • informacje potencjale zakupowym województw oraz kierunkach eksportu, które się rozwijają i o tych, które się kurczą;
  • przeciętne ceny poszczególnych grup mebli w obrocie międzynarodowym.

 

Te wszystkie zagadnienia dostarczają narzędzi i argumentów do przygotowania się do posiedzenia rady nadzorczej, negocjacji handlowych, rozlokowania sieci dystrybucji, oceny kondycji własnej firmy, czy oszacowania potencjału kontrahenta, przygotowania listy „targetowej”.

 

Raport „Polskie Meble Outlook 2013” pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne, dlatego powinien się znaleźć na biurku lub w tablecie każdego menadżera.

 

Więcej informacji o zawartości opracowania znajdą Państwo w załącznikach:

Outlook_2013_wyciag_raportu

Cennik

 

Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa

tel. 22 5177839, faks 22 517 77 19,

e-mail: michal.strzelecki@oigpm.org.pl, www.oigpm.org.pl