Raport Polskie Meble Outlook 2014

Raport „Polskie Meble Outlook 2014” jest najlepszym źródłem wiedzy o zmieniającej się polskiej branży meblarskiej. Tegoroczna edycja raportu przedstawia kompleksowe zmiany zachodzące na polskim rynku produkcji i handlu meblami. Pracując na co dzień z producentami mebli i handlowcami, naukowcami i praktykami, gromadzimy wiele danych, które pomagają podejmować decyzje biznesowe. Idąc za ich głosem koncentrujemy się jeszcze bardziej na rzeczach branżowych. Aby móc stwierdzić, czy i jak bardzo są one istotne również dla Państwa pragniemy zwrócić uwagę na poniższy spis zagadnień zaprezentowanych w raporcie:

  • Raport zaczynamy od syntetycznego zaprezentowania wyników polskiej gospodarki i na tym tle prezentujemy polską branżę meblarską, która okazuje się, nie dotrzymywała w ubiegłym roku tempa rozwijającemu się polskiemu eksportowi.
  • W raporcie kompleksowo prezentujemy informacje o wynikach produkcji branży meblarskiej w minionym roku i przedstawiamy prognozy na rok bieżący, analizujemy wskaźniki koniunktury i wskazujemy na trendy w nastrojach przedsiębiorców.
  • Omawiamy także wybrane wskaźniki finansowe, dzięki którym można ocenić postępy własnej firmy.
  • Odnosimy się również do kwestii organizacji handlu meblami w Polsce i przewidywań sytuacji na krajowym rynku klientów indywidualnych.
  • W naszym opracowaniu znajdą Państwo listy najważniejszych producentów i sieci handlowych, a w rozszerzonej wersji listę 500 największych firm produkujących meble w Polsce.
  • Całość zamyka dogłębna analiza kierunków wymiany handlowej, rodzaju eksportowanych i importowanych mebli, dynamiki poszczególnych rynków i przeciętnych cen uzyskiwanych w eksporcie.

Te wszystkie zagadnienia dostarczają narzędzi i argumentów do przygotowania się do posiedzenia rady nadzorczej, negocjacji handlowych, rozlokowania sieci dystrybucji, oceny kondycji własnej firmy, czy oszacowania potencjału kontrahenta, przygotowania listy „targetowej”.

 Raport „Polskie Meble Outlook 2014” pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne, dlatego powinien się znaleźć na biurku lub w tablecie każdego menadżera.

Więcej informacji o zawartości opracowania znajdą Państwo w załącznikach

Outlook 2014_wyciąg

Outlook 2014-cennik

Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa

tel. 22 5177839, faks 22 517 77 19,

e-mail: michal.strzelecki@oigpm.org.plwww.oigpm.org.pl

polskie 2014