Raport: Polskie Meble Outlook 2019 już dostępny

Rok 2018 był rokiem rozwoju branży meblarskiej!

Polskie Meble Outlook 2019 już dostępny!

Polska z wynikiem 10,6 mld euro jest 3. na świecie eksporterem mebli, lokując się za Chinami i Niemcami, a wyprzedzając Włochów. Niewielki dystans dzieli polski eksport mebli od zajęcia miejsca drugiego, co ma szansę się wydarzyć na przestrzeni lat 2019-2020. Jednocześnie polski potencjał produkcyjny w zakresie mebli stale rośnie i daje Polsce 6 miejsce na świecie. Polska w ujęciu międzynarodowym jest krajem dogodnym do produkcji mebli. Z jednej strony dysponujemy dogodnym położeniem wobec rozwiniętych rynków Europy Zachodniej i długą tradycją relacji handlowych, z drugiej zaś zasobami surowca naturalnego jakim jest drewno oraz doświadczona kadra pracowników.

Zamówienia wciąż napływają, ale klienci oczekują niskich cen, których polscy meblarze nie będą w stanie zaoferować jeśli nie zoptymalizują biznesu.

Tegoroczna edycja raportu Polskie Meble Outlook ukazuje dynamiczne zmiany zachodzące na rynku. Po ponad 5 latach dobrej koniunktury pojawiają się sygnały wskazujące na potrzebę zmian w modelach biznesowych. Dynamika rozwoju produkcji niestety nie idzie w parze z rentownością, a zyski firm od rekordowego poziomu w 2016 roku drastycznie spadły. W 2018 roku po raz pierwszy od kilku lat obserwowaliśmy kwartał, w którym eksport nie tylko nie wzrósł, ale zanotował 1 procentowy spadek. Istotnie ograniczony został eksport mebli do Wielkiej Brytanii, a umocnienie na pozycji wicelidera notują Czechy. Jednocześnie Polska cały czas pozostaje bardzo konkurencyjnym rynkiem lokowania produkcji meblarskiej, nie tylko w kontekście europejskim ale i globalnym.

Pobierz wyciąg z Raportu (plik PDF)

Pobierz ofertę na Raport (plik PDF)

O potrzebie zmian i działaniach z tym związanych mówią w raporcie przedstawiciele firm. Zwracają uwagę, że przy rosnących wynagrodzeniach i braku nowych osób do pracy koniecznością jest optymalizacja procesów produkcyjnych, innowacje produktowe oraz inwestycje w marketing i determinacja w pozyskiwaniu nowych klientów.

Oddaję do Państwa dyspozycji dziewiątą edycję raportu Polskie Meble Outlook, który syntetycznie opisuje polską branżę meblarską. Jestem przekonany, że materiał ten pomoże skonfrontować własne obserwacje z obiektywnymi danymi na temat całej branży i przysłuży się w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych.

dr inż. Tomasz Wiktorski

Polskie Meble Outlook 2019:

Wzrost produkcji mebli o 6,5 %

Wzrost importu i eksportu mebli

Rynek krajowy odnotował rekordową wartość

Wzrosły obroty na rynku międzyfirmowym

Branża meblarska zatrudniła rekordowe ponad 200 tys. osób!

Niestety pogorszyła się rentowność.

*Zdjęcie okładkowe za pozwoleniem: kolekcja mebli do jadalni Cortina, Meble Wójcik