Raporty rynkowe

Podstawowym produktem B+R Studio są raporty rynkowe. Przygotowujemy je na podstawie własnych analiz, bazując na oficjalnych źródłach danych. Opracowania obejmują również przygotowanie prognoz rozwoju sytuacji lub oszacowanie poszczególnych elementów rynku.

Przygotowujemy następujące rodzaje opracowań:

  • Raporty dla rad nadzorczych
  • Raporty dla banków
  • Raporty dla firm audytujących
  • Perspektywy rozwoju sytuacji dla wybranej grupy mebli
  • Ocena bieżącego potencjał zagranicznych rynków meblarskich oraz rynku krajowego
  • Monitoring koniunktury branżowej
  • Ewaluacja potencjału cenowego produktów
  • Monitoring sprzedaży mebli
  • Inne analizy branżowe dostosowane do potrzeb klienta.

W 2010 roku przygotowaliśmy między innymi:

Na zlecenie Demuth Alfa „Analiza możliwości rozwoju MTM w Ostródzie„. Raport był wykorzystywany na potrzeby wniosku o dofinansowanie rozbudowy ośrodka targowego w Ostródzie ze środków unijnych, a także do negocjacji z bankami w zakresie finansowanie przedsięwzięcia.

Na zlecenie IMS raport „Meble tapicerowane prognoza 2010-2011„.  Raport obejmował zagadnienia sezonowości produkcji i sezonowości eksportu mebli tapicerowanych na rynki wybranych krajów.

Na zlecenie Gamet S.A. raport „Rynek meblowy w Polsce z prognozą do 2013 roku„. Obszerny, wieloaspektowy raport obejmujazy zagadnienia trendów w produkcji, eksporcie i imporcie grup mebli, ceny mebli w handlu zagranicznym, a także wskaźniki ekonomiczne polskiej branży meblarskiej.

Na zlecenie fabryki frontów meblowych Sławpol z Ciechanowa raport „Ocena bieżącej sytuacji rynkowej produkcji mebli kuchennych„. Raport dotyczył bieżacych tendencji w zakresie produkcji mebli kucehnnych.

Na zlecenie OIGPM raport „Meblarskie rynki zagraniczne 2010„. Raport opisywał sytuację na rynkach największych partnerów meblowych Polski.

W ramach strategicznej współpracy z OIGPM raport „Polaków wydatki na meble„. Raport dostępny w sprzedaży opisywał strukturę rynku meblowego z punktu widzenia wydatków różnych grup społecznych oraz poszcególnych województw.

 

Porozmawiajmy jaka analiza interesuje Państwa? Czekamy pod telefonem +48 790 027 920.