Raport Rynek Płyt Drewnopochodnych w Polsce 2013

Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce to specyficzny obszar kontaktów komercyjnych ze skoncentrowaną grupą producentów po jednej stronie i  wielotysięczną grupą odbiorców po drugiej. W dwóch trzecich płyty trafiają do

branży meblarskiej, a blisko w jednej trzeciej do szeroko pojętego przemysłu drzewnego. Zaledwie kilka procent trafia do przemysłowego wykorzystania w innych branżach.

W raporcie znajdą Państwo opracowane dane o podaży płyt – wartości produkcji, wolumen produkcji oraz dane o imporcie płyt do Polski.  W tej części sprawdzaliśmy między innymi sezonowość produkcji, przeciętne ceny płyt importowanych do Polski, pokazaliśmy kierunki importu płyty. W tej części znajdą Państwo dane o obrotach głównych  producentów i importerów płyt.

Dane o podaży zostały skonfrontowane z informacjami o popycie. Przedstawiliśmy  bilans popytu na płyty według branż i województw oraz dane o eksporcie płyt. Raport rozszerzony jest także o listę firm importujących i eksportujących płyty.

Kształtowanie się koniunktury i cen w przemyśle płyt drewnopochodnych to wynikowa sytuacji w całej Europie, dlatego zwróciliśmy uwagę na zmieniający się potencjał produkcyjny w poszczególnych krajach europejskich i przewidywane zmiany w regulacjach prawnych.

Kompleksowe spojrzenie na przemysł płytowy  pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy konstruowania kontraktów i stanowi strategiczne narzędzie do przygotowań negocjacji handlowych. Informacje zawarte w raporcie „Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce” to strategiczna wiedza zarówno dla producentów płyt jak i producentów mebli, stolarki, budownictwa itd. dlatego powinien znaleźć się na biurku lub w tablecie każdego menadżera.

Więcej informacji o zawartości opracowania znajdą Państwo w załącznikach:

Rynek płyt drewnopochodnych_wyciąg2013

Cennik

 

Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa

tel. 22 5177839, faks 22 517 77 19,

e-mail: michal.strzelecki@oigpm.org.pl, www.oigpm.org.pl