Raport „Rynki Europy Wschodniej 2013”

Z satysfakcją prezentujemy nowy raport „Rynki Europy Wschodniej 2013” opracowany przez B+R Studio w ramach strategicznej

współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli. W ostatnim czasie można zauważyć powolną zmianę kierunków polskiego eksportu. Polscy eksporterzy co raz częściej poszukują nowych rynków zbytu. Ponownie po dotkliwym ograniczeniu eksportu w 2009 r. popularnym kierunkiem ekspansji stają się rynki rozwijające, głównie wschodnie. W Państwa ręce oddajemy kompleksową analizę eksportu polskich mebli na rynki rozwijające się Europy Wschodniej i Centralnej, która ma ułatwić rozeznanie się w sytuacji poszczególnych krajów i nawiązywanie pierwszych kontaktów handlowych naszym mniejszym producentom.

Raport „Rynki Europy Wschodniej 2013” dostarczy Państwu informacji o rynku meblarskim w wybranych krajach Europy Wschodniej i Centralnej. Dodatkowo znajdą Państwo informacje o odbywających się targach i imprezach poświęconych branży meblarskiej. Dopełnieniem obrazu możliwości współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską jest utworzona baza salonów meblowych w ośmiu krajach. Przekazując Państwu informacje o targach i organizacjach działających w wybranych krajach oraz bazę salonów meblowych mamy nadzieję, że będzie to punkt wyjścia do nawiązywania kontaktów rozwoju eksportu na te rynki. Ponadto raport zawiera szczegółową analizę eksportu mebli z Polski do wybranej grupy krajów oraz potencjału importowego na meble wybranej grupy krajów.

Analiza rynku meblarskiego w wybranych krajach Europy Wschodniej i Centralnej umożliwi przygotowanie właściwej oferty produktowej i cenowej, wybór optymalnych sposobów dystrybucji, jak również pozwoli na minimalizację ryzyka i optymalne wykorzystanie potencjału danego kraju. Raport „Rynki Europy Wschodniej 2013” to z pewnością doskonałe źródło dla producentów mebli i dostawców branży meblarskiej, którzy rozważają rozpoczęcie jak i rozwijanie eksportu na Wschodzie Europy w sposób profesjonalny i systematyczny.

Więcej informacji o zawartości opracowania znajdą Państwo w załącznikach:

Rynki_Europy_Wschodniej_wyciąg

Cennik

Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa

tel. 22 5177839, faks 22 517 77 19,

e-mail: michal.strzelecki@oigpm.org.pl, www.oigpm.org.pl