Rekordowy eksport do Węgier

Na przestrzeni ośmiu ostatnich lat eksport mebli z Polski wzrósł niemal dwukrotnie, z wielkości 5,8 mld euro w 2010 roku do poziomu 10,6 mld euro w 2018 roku.

B+R Studio na potrzeby raportu „Prognoza eksportu mebli 2019” przeprowadziło analizę danych dotyczących eksportu mebli. Raport z wynikami będzie niedługo dostępny w sprzedaży.

Na podstawie własnych obliczeń stwierdzono, że najwyższą dynamiką charakteryzował się eksport mebli do Węgier, który wzrośnie o blisko 23 punkty procentowe w porównaniu do roku 2018. Według szacunków wartość eksportu mebli do Węgier wyniesie 242,4 mln euro, czyli o ponad 45 mln euro więcej niż w 2018 roku.

Na kolejnych miejscach pod względem wielkości dynamiki znajduje się Rumunia (1,16), Słowacja (1,14) oraz Portugalia (1,14).

Podsumowując, pomimo sygnałów mówiących o spowolnieniu eksportu w bieżącym roku, według prognozy B+R Studio rok 2019 zamkniemy kolejnym rekordem w wartości eksportu mebli z Polski.