Rekordy meblowe Polaków

Polska branża meblarska odniosła w 2013 roku kolejne sukcesy i prawdopodobnie ustanowi kolejne rekordy, należy być tego świadomym. W kontekście globalnym to właśnie ten sektor ma tak wysoką pozycję.

Pierwszy rekord. Należy podkreślić produkcję mebli, która w 2013 roku najprawdopodobniej wyniesie 30,5 mld zł , co oznaczałoby pobicie dotychczasowego rekordu. Polska branża meblarska zajmie zatem siódmą pozycję wśród światowych graczy. Koniecznie trzeba podkreślać sukces, jakim jest wartość produkcji, ponieważ w tym roku firmy meblarskie musiały się zmagać z bierną postawą na rynku krajowym. Dlatego kolejny rekord napawa takim optymizmem i najogólniej mówiąc po prostu motywuje do dalszej pracy.

Drugi rekord. Dobre wiadomości dotyczą także eksportu mebli. Szacuje się że wartość eksportu wyniesie 6,9 mld euro za 2013 rok. Polska będzie czwartym eksporterem w kategoriach wartości i drugim eksporterem w kategoriach masy eksportowanych mebli w ujęciu globalnym. To międzynarodowy sukces. Warto również dodać, że z pewnością pozytywnym zjawiskiem w zakresie eksportu jest fakt, że eksporterzy coraz częściej poszukiwali nowych rynków zbytu poza Unią Europejską, a nawet poza naszym kontynentem.

Po tych sukcesach na pewno trzeba będzie podjąć kolejne wysiłki, a takimi z pewnością będą praca nad marką – polskie meble i działania na rzecz inteligentnej specjalizacji.