Rosną ceny mebli

Ocena koniunktury w handlu detalicznym dopełnia obraz branży meblarskiej w kraju. B+R Studio przeanalizowało oceny opisujące handel artykułami gospodarstwa domowego, w czego skład wchodzą m.in. meble. W kwietniu 2019 roku wskaźnik dotyczący oceny cen bieżących wyniósł 9,0, a w analogicznym okresie roku poprzedniego 1,2. Oznacza to, że zwiększyło się grono menedżerów mówiących o wzroście cen mebli.

Oceny respondentów o przewidywanych cenach w kwietniu, wskazują, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy również przewidują wzrost cen. W kwietniu 2019 roku wartość wyżej wspomnianego wskaźnika równa była 16,0, a w poprzedzającym miesiącu saldo ocen wyniosło 9,8. Natomiast w kwietniu poprzedniego roku wskaźnik ocen wyniósł 2,7.

Autor: ep
16.05.2019 09:33