Rośnie eksport mebli do krajów nadbałtyckich

Od początku 2014 roku odnotowano dodatnią dynamikę wartości eksportu mebli z Polski do krajów nadbałtyckich takich jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Rosja oraz Kazachstan wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie I-V 2014 r. najwyższą dynamiką eksportu wobec I-V 2013 r. charakteryzowała się Łotwa (1,25) i Litwa (1,21). Wartość eksportu w I półroczu 2014 r. do Rosji wyniosła 87,8 mln euro i jest to wzrost o 14 pkt. procentowych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei do Kazachstanu w ciągu pierwszego półrocza obecnego roku wyeksportowano meble o wartości 2,5 mln euro, a dynamika wyniosła 0,99. Natomiast w samym maju 2014 r. wartość eksportu do Kazachstanu równa była 209,5 tys. euro, co oznacza wzrost aż o 84% w stosunku do maja 2013 r. Jak wynika z dostępnych danych, polski eksport mebli do krajów nadbałtyckich, mimo nieustającego konfliktu u naszych wschodnich sąsiadów, nie został ograniczony, a wręcz przeciwnie – dynamicznie wzrasta.

tabela koemnatrz