Sprzedano meble za 28,9 mld złotych

28,9 mld złotych wyniosła wartość produkcji sprzedanej mebli w 2011 roku w Polsce według wstępnych danych GUS.

Branża meblarska według GUS sprzedała w 2011 roku produkty i towary o łącznej wartości 28,9 mld złotych, to o 20,4% więcej niż rok wcześniej.
Utrzymana więc została wysoka dynamika obserwowana po 3 kwartałach 2011.

Podane wyniki są rekordowe w historii polskiego przemysłu meblowego. Poprawione zostały wyniki z roku 2008, kiedy to produkcja mebli liczona razem z produkcja pozostałą gdzie indziej nie sklasyfikowaną stanowiła 28,3 mld złotych.
W 2010 roku wartość produkcji sprzedanej mebli przez analogiczną grupę podmiotów wynosiła 23,6 mld złotych.

Dane dotyczą podmiotów o zatrudnieniu powyżej 9 osób. Dane o wartości produkcji sprzedanej przemysłu prezentuje się bez VAT i podatku akcyzowego, natomiast łącznie z wartością dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług — w tzw. cenach bazowych.

Dane o produkcji sprzedanej przemysłu obejmują:

1) wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów i części własnej produkcji (niezależnie od tego, czy otrzymano za nie należne opłaty);
2) wartość robót i usług świadczonych odpłatnie, tj. odpowiednio: przemysłowych, budowlanych, jak i innych niż przemysłowe i budowlane;
3) zryczałtowaną odpłatność agenta w przypadku zawarcia umowy na warunkach zlecenia lub pełne przychody agenta w przypadku zawarcia umowy agencyjnej;
4) wartość produktów w formie rozliczeń w naturze;
5) produkty przeznaczone na powiększenie wartości własnych środków trwałych.