Rynek amerykański: sprzedawcy detaliczni patrzą optymistycznie na drugą połowę roku.

Stany Zjednoczone znajdują się na 7. miejscu głównych odbiorców polskich mebli, a wartość polskiego eksportu w 2018 roku wyniosła 391,2 mln euro. W kwietniu 2019 roku, podczas High Point Market, amerykański TD Bank przeprowadził badanie wśród amerykańskich sprzedawców detalicznych, prognozujące sprzedaż mebli w drugiej połowie 2019 roku. Badanie wykazało, że 94% respondentów spodziewa się, że sprzedaż wzrośnie lub utrzyma się na tym samym poziomie. Dokładniej analizując wyniki badań, widzimy, że 48% ankietowanych spodziewa się, że sprzedaż wzrośnie, podczas gdy rok temu opowiedziało się za tym aż 60% badanych osób. Tymczasem 46% uważa, że sprzedaż pozostanie stabilna, jest to o 8% więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

W październiku 2018 roku, kiedy wprowadzono 10-procentową podwyżkę cła na eksport towarów z Chin i pojawiło się zagrożenie wzrostem do 25%, TD Bank również przeprowadził badanie prognozujące sprzedaż mebli wśród sprzedawców detalicznych. Wtedy tylko 35% badanych spodziewało się wzrostu sprzedaży mebli w 2019 roku, a 54% uważało, że utrzyma się na stałym poziomie.

źródło: TD Bank

Spośród czynników, które mają największy wpływ na sprzedaż mebli, ankietowani wymieniali:

  • taryfy (32% ankietowanych),
  • zmieniające się preferencje zakupowe konsumentów (27%),
  • zaufanie konsumentów i wzrost płac (26%),
  • nowe technologie, takie jak wirtualne salony (13%).

W najnowszym badaniu TD Bank zapytał również sprzedawców detalicznych, jaki procent ich klientów zamawia meble wyłącznie w Internecie. Okazało się, że 27% ankietowanych sprzedawców oszacowało tę liczbę na 20–40%; 19% detalistów powiedziało, że zakupów online dokonuje mniej niż 20% klientów; a 13% detalistów twierdzi, że ponad 80% klientów wybiera zakupy online. Natomiast 15% ankietowanych sprzedawców nie prowadzi sprzedaży przez Internet.


Autor: ep
23.04.2019 09:31