Rynek amerykański: Sprzedawcy detaliczni patrzą optymistycznie na drugą połowę roku.

Stany Zjednoczone znajdują się na 7. miejscu głównych odbiorców polskich mebli, a wartość polskiego eksportu w 2018 roku wyniosła 391,2 mln EUR. W kwietniu 2019 r., podczas High Point Market, amerykański TD Bank przeprowadził badanie, wśród amerykańskich sprzedawców detalicznych, prognozujące sprzedaż mebli w drugiej połowie 2019 roku.
94% respondentów spodziewa się, że sprzedaż wzrośnie lub utrzyma się na tym samym poziomie.
Dokładniej analizując wyniki badań, 48% respondentów spodziewa się, że sprzedaż wzrośnie, podczas gdy rok temu opowiedziało się za tym 60% ankietowanych. 46% badanych uważa, że sprzedaż pozostanie stabilna, czyli o 8% więcej ankietowanych w porównaniu do roku poprzedniego.

W październiku 2018 r., kiedy wprowadzono 10-procentową podwyżkę cła na eksport towarów z Chin i pojawiło się zagrożenie wzrostem do 25%, TD Bank również przeprowadził badanie prognozujące sprzedaż mebli wśród sprzedawców detalicznych. W październiku 2018 r. tylko 35% badanych spodziewało się wzrostu sprzedaży mebli w 2019 r., a 54% uważało, że utrzyma się na stałym poziomie.

źródło: TD Bank

Spośród czynników, które mają największy wpływ na sprzedaż mebli, ankietowani wymieniali:

  • taryfy – 32% ankietowanych
  • zmieniające się preferencje zakupowe konsumentów 27%
  • zaufanie konsumentów i wzrost płac 26%
  • nowe technologie, takie jak wirtualne salony – 13%.

W najnowszym badaniu TD Bank zapytał również sprzedawców detalicznych, jaki procent ich klientów zamawia meble wyłącznie w Internecie. 27% ankietowanych oszacowało 20% do 40%; 19% detalistów powiedziało, że zakupów online dokonuje mniej niż 20% klientów; a 13% detalistów twierdzi, że ponad 80% klientów wybiera zakupy online. Natomiast 15% ankietowanych sprzedawców nie prowadzi sprzedaży przez Internet.


Autor: ep
23.04.2019 09:31