Stagnacja zatrudnienia w branży meblarskiej

Przeciętne zatrudnienie w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku w branży meblarskiej wyniosło 162,4 tys., co oznacza, że kształtuje się na podobnym poziomie co w analogicznym okresie 2018 roku. Przeciętne zatrudnienie w analizowanym okresie 2019 roku było wyższe jedynie o 0,5% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego.

Natomiast przeciętne wynagrodzenie w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku wynosiło 3 928,08 zł. Oznacza to wzrost o 8,1% w porównaniu do tego samego okresu 2018 roku.

Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że pomimo wzrastającego wynagrodzenia w 2019 roku, zatrudnienie w branży meblarskiej nie uległo większej zmianie. Nadal występują problemy z zatrudnianiem i brakiem wykwalifikowanej kadry.