Szczegółowy opis 19 krajowych inteligentnych specjalizacji

W dniu 31 marca 2015 r.  Komitet Sterujący ds. krajowych inteligentnych specjalizacji zaakceptował opisy 19 krajowych inteligentnych specjalizacji, wypracowane przez Grupy Robocze ds. kis, w skład których wchodzą przedstawiciele biznesu oraz nauki. Opis do KIS został przygotowany z istotnym wkładem Tomasza Wiktorskiego, który został powołany na członka Grupy Roboczej.

Szczegółowe opisy 19 krajowych inteligentnych specjalizacji  (stan na 31 marca 2015 r.)

Skład 19 Grup Roboczych i lista Przewodniczących/Zastępców Przewodniczących Grup Roboczych: http://www.mg.gov.pl/node/23255

Zakres meblarstwa opracowany został przez B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego. 

Szczegółowe opisy stanowią obowiązującą wytyczną w zakresie zgodności projektów finansowanych ze środków nowej perspektywy finansowej 2014-2020 z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami.

Krajowe inteligentne specjalizacje są obszarami B+R+I zidentyfikowanymi w procesie przedsiębiorczego odkrywania, których rozwój przyczyni się do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki.

ministerstwo

Żródło: http://www.mg.gov.pl/node/23423