Utrzymuje się koniunktura na meble z Polski

W listopadzie o 15% więcej firm meblarskich deklarowało zwiększanie portfela zamówień zagranicznych niż jego ograniczanie. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny był to trzeci z kolei miesiąc, w którym deklarowano wzrosty zamówień (poprzednio +20 i +18). Uwzględniając efekt sezonowości, deklaracje przedsiębiorców w okresie ostatnich trzech miesięcy (tj. wrzesień-listopad br.) były o 7% procent wyższe niż przeciętnie w ciągu ostatnich 10 lat. Wyniki zbierane w badaniu koniunktury gospodarczej przez GUS obrazują saldo pozytywnych i negatywnych deklaracji przedsiębiorców odnośnie bieżącego portfela zamówień zagranicznych. Odpowiedzi na pytanie o bieżący portfel zamówień udziela się w formie: wzrasta, maleje, pozostaje bez zmian. Pomimo iż w perspektywie krótko okresowej o 9% więcej przedsiębiorców spodziewa się dalszego wzrostu portfela zamówień niż jego ograniczenia , przewidywania B+R Studio na grudzień wskazują na stabilizację na wysokim poziomie z ostatnich miesięcy. Deklaracje przedsiębiorców w grudzień prognozujemy na poziomie 0,1%.
Cała sytuacja wskazuje na bardzo dobrą końcówkę roku w sprzedaży eksportowej i wartość wywozu na poziomie 6,4 mld euro. Nie zmienia to jednak faktu, że rok jest trudny z uwagi na rosnące koszty. W obecnej sytuacji eksporterów ratuje słabnąca złotówka, której średnioważony kurs w 2011 roku prognozujemy na poziomie 4,11-4,12. W efekcie wartość eksportu przeliczona na polskie złote powinna w tym roku przekroczyć kwotę 26 mld złotych, a saldo wymiany zagranicznej w branży meblarskiej +22 mld złotych.