W 2012 roku kupiliśmy więcej mebli niż rok wcześniej

Zgodnie z danymi przedstawionymi w publikacji GUS „Budżety gospodarstw domowych 2012” przeciętne miesięczne wydatki na meble w gospodarstwach domowych wyniosły – na osobę – 11,77 zł w 2012 roku. Liczba mieszkańców Polski na koniec minionego roku była równa ok. 38 542 tys. osób ze wstępnych badań.

B+R Studio na podstawie własnych, wcześniej wykonanych badań oszacowało, że wartość rynku mebli klientów indywidualnych w 2012 roku będzie wynosić 5 mld 639 mln złotych. Według oficjalnych danych GUS wartość krajowego rynku mebli wyniosła w Polsce 5 mld 443 mln złotych. To zatem oznacza, że B+R Studio wskazywało na większy, o 200 mln złotych, wzrost tego rynku w 2012 roku.

Wartość rynku z 2011 roku, tj. 5 188 mln to wartość wydatków konsumenckich brutto (z VAT i marża handlową). O ile branża może zanotować wzrost o tyle na rynku klientów indywidualnych oczekujemy w 2013 ograniczenia wydatków na meble do poziomu z 2011 roku. Wskazuje na to mniejsza liczba oddawanych mieszkań i wydawanych pozwoleń na budowę.