Wartość eksportu mebli w 2013 r. wyższa o blisko pół miliarda euro wobec 2012 r.

Według oficjalnych danych Eurostat meblarze ustanowili kolejny rekord w zakresie wartości eksportowanych mebli. Wartość eksportu w 2013 r. na podstawie wstępnych danych równa była 7,1 mld euro, a w roku poprzedzającym wynosiła 6,6 mld euro. Przy gorszym wyniku w grudniu 2013 r. (507,5 mln euro) na tle pozostałych miesięcy, wyniki za cały rok wskazują na 7- procentowy wzrost w porównaniu do 2012 r.

B+R Studio szacowało, że wartość eksportu w 2013 r. wyniesie 6,9 mld euro.

Analizując dane miesięczne r/r stwierdzono, że dynamikę ujemną zaobserwowano tylko w miesiącach luty – marzec, która wyniosła odpowiednio 0,98 i 0,94. Z kolei najwyższą dynamikę zanotowano w kwietniu i w grudniu – plus 1,14.

rys do kom

Przy tak dobrym wyniku eksportu mebli należy ponownie wspomnieć, iż eksporterzy co raz częściej szukają nowych rynków zbytu poza Europą. Przełożenie to ma na dane o wartości eksportu do krajów pozaunijnych. W 2013 r. wartość eksportu do krajów spoza UE przekroczyła 1 mld euro i tym samym dynamika wyniosła 1,16 w porównaniu do roku 2012.

Aktualne informacje dotyczące sektora meblarskiego jak zawsze na stronie www.brstudio.eu oraz na blogu dr inż. Tomasza Wiktorskiego www.wiktorski.blog.pl.

Zapraszam do kontaktu,

milena.dorozinska@brstudio.eu, nr tel. 792 731 201