Wartość produkcji sprzedanej mebli w 2014 roku wyższa niż rok wcześniej

Jak podaje GUS, wartość produkcji sprzedanej mebli przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 pracowników wyniosła w 2014 r. 32 mld 402 mln 6 tys. złotych. Wypracowany wynik jest wyższy o 15 pkt. proc. w porównaniu do roku 2013, w którym omawiana wartość równa była 28 mld 298 mln 5 tys. złotych.

Na oficjalne dane z 2014 r. dla pełnej zbiorowości (łącznie z firmami mikro) będzie trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy. Jednak już teraz spodziewać się można, że produkcja sprzedana mebli w 2014 r. osiągnęła rekordową wartość wyższą niż w roku 2013. Przypomnijmy, że łączna wartość produkcji sprzedanej mebli w firmach mikro, małych, średnich i dużych w 2013 r. wyniosła 31 mld 596 mln 2 tys. złotych.

6871991066_265dd30770_z