Wartość produkcji sprzedanej polskiej branży meblarskiej w 2011 roku

31 miliardów i 700 milionów złotych wyniosła wartość produkcji sprzedanej polskiej branży meblarskiej w 2011 roku według Małego Rocznika Statystycznego Polski wydanego przez GUS. Wartość ta dotyczy podmiotów wszystkich klas wielkości. Poprzednio, to jest w 2010 roku, wynosiła ona 26,9 mld, a więc wzrost rok do roku w cenach bieżących wyniósł 17,8%.
Wartość obliczana jest metodą podmiotową, co oznacza, że dotyczy ona wszystkich przychodów ze sprzedaży (sprzedaż mebli oraz innych towarów i usług) firm, które zadeklarowały produkcję mebli jako główny przedmiot działalności (PKD 31).