Więcej mebli z Polski w Europie

Eurostat opublikował oficjalne dane dotyczące wartości produkcji przemysłowej. Według nich wartość produkcji mebli w Unii Europejskiej w 2012 roku wyniosła 75,47 mln euro. To oznacza wzrost, gdyż jeszcze w 2011 roku wartość produkcji mebli w UE wynosiła 74,23 mln euro. Dynamika wyniosła 1,02.

W przypadku produkcji mebli w Polsce na podstawie danych opublikowanych przez GUS – Produkcja wyrobów przemysłowych – widoczny jest wzrost o blisko 6%. Wyniki natomiast przedstawiają się następująco:

PRODUKCJA MEBLI W POLSCE

WALUTA

2011

2012

R/R

MLN PLN

24,9

26,4

1,06

Biorąc pod uwagę ówczesny kurs euro, który w 2011 roku wynosił 4,1198 PLN, z kolei w 2012 roku 4,185 PLN można ustalić wartość produkcji mebli w euro.