Więcej mieszkań do umeblowania!

Na podstawie informacji Głównego Urzędu Statystycznego w okresie I-VI 2017 r. oddano do użytku o 6% więcej mieszkań w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost odnotowano także w grupie mieszkań, których budowę rozpoczęto. W ciągu ostatnich 6 miesięcy rozpoczęto budowę 106 036 mieszkań, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 oznacza wzrost o blisko 23 pkt. procentowe.
Na szczególną uwagę zasługuje grupa mieszkań, na realizacje których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Właśnie w tej grupie odnotowano najwyższy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. W okresie od stycznia do czerwca wydano 130 687 pozwoleń na budowę – dynamika 1,33.