Więcej wyprodukowanych mebli do salonu w I półroczu 2017 r.!

Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat wolumenu produkcji wybranych grup mebli, stwierdza się że nie we wszystkich monitorowanych grupach mebli odnotowano wzrost produkcji w I półroczu 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016.
Najwyższych wzrost wolumenu dotyczył mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach – dynamika 1,16. Na kolejnym miejscu znalazły się meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni z dynamiką 1,04. Niewielki wzrost odnotowano także w przypadku grupy mebli do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej, dla których dynamika wyniosła 1,01.
Z kolei spadek wolumenu w I półroczu 2017 roku, w porównaniu do I półrocza 2016 roku, odnotowano dla grupy mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w sypialni oraz mebli do siedzenia przekształcanych w miejsce do spania. Dla każdej z tych grup dynamika po pierwszych sześciu miesiącach b.r. wyniosła odpowiedni 0,96 oraz 0,99.