Wzrost wynagrodzenia o 8% wśród meblarzy

Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej za pierwszy kwartał 2019 roku wyniosło 3 897,94 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 8%.
Jak wynika z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, wzrosło również przeciętne zatrudnienie wśród firm zajmujących się produkcją mebli. W pierwszym kwartale 2019 roku przeciętne zatrudnienie równe było 163 tys. osób. Natomiast w analogicznym okresie roku 2018 liczba ta wynosiła 162 tys.

Autor: ep
30.04.2019 12:56