Wzrost wynagrodzenia wśród meblarzy o 8%

Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej za pierwszy kwartał 2019 roku wyniosło 3 897,94 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 8%.

Jak wynika z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, wzrosło również przeciętne zatrudnienie wśród firm zajmujących się produkcją mebli. W pierwszym kwartale 2019 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 163 tys. osób, w analogicznym okresie 2018 roku była to liczba 162 tys.

Autor: ep
30.04.2019 12:56