lek med. Witold Zalech

Witold Zalech– Od 1997 roku współzałożyciel i właściciel firmy Peter Cook Consulting , która służy pomocą z zakresu:

  • przeprowadzanie badań fokusowych dotyczących postrzegania marki i oczekiwań odbiorców, identyfikując obszary kluczowe.
  • Planowanie w sposób warsztatowy, przy aktywnym udziale pracowników Klienta,
    przyszłych doświadczeń odbiorców z „marką” i wypracowanie sposobu „dostarczenia” tych „oczekiwanych doświadczeń” odbiorcom w rynku.
  • współtworzenie strategii rozwojowej firmy na najbliższe lata uczestnicząc w opracowaniu odpowiednich wskaźników ilościowych i jakościowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych firmy Klienta.
  • Specjalizacja w szkoleniach z zakresu wywierania wpływu w procesach
    sprzedaży i zarządzaniu.

 

Ukończył łódzką Akademię Medyczną i Zarządzanie Marketingowe na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jest znanym praktykiem biznesu o mocnych podstawach teoretycznych  i praktycznych, trenerem EQ i Trenerem Rozwoju Osobistego. Autor wielu programów szkoleniowych, nieliniowego systemu premiowego oraz narzędzi związanych z zarządzaniem. Posiada olbrzymie doświadczenie trenerskie- przeprowadził ok. 2.500 warsztatowych dni szkoleniowych i przeprowadził ponad 1.000 rozmów coachingowych.

zalech